Voedingsupplementen?

Voedingsupplementen nemen een steeds belangrijkere plaats in in de gezondheidsindustrie. Er zijn letterlijk duizenden producten op de markt die aanvullende voedingsstoffen voor het lichaam leveren. Mensen die leiden aan een stoornis binnen het autisme spectrum zijn vaak onderhevig aan problemen op het vlak van voedingsmiddelen. Voor hen is het juist van belang dat ze, om een goede balans te krijgen in hun voedingsstoffen, voedingsupplementen tot zich nemen.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat een aantal proteïnen de symptomen van autisme kunnen verergeren. Dit zijn de in ons voedsel veel voorkomende Caseïne en Gluten proteïne.In de eerste plaats is het dan ook van belang om deze eiwitten uit ons dieet te verwijderen. Sterker nog… het is gebleken dat gluten en caseïne in de hersenen van autistische kinderen helpen om bepaalde stoffen aan te maken die ervoor zorgen dat deze kinderen “verslaafd” kunnen raken aan het gluten en caseïne rijke voedsel.

 

Routines zijn erg belangrijk voor autistische kinderen. Daarom is het noodzakelijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het introduceren van een gezond en gebalanceerd dieet. Juist omdat deze kinderen zo erg aan routines gehecht zijn heeft het invoeren van een gezond dieet een grote kans van slagen op het moment dat er al van jongs af aan mee wordt begonnen.

 

Consultatie van een arts of voedingsdeskundige is noodzakelijk om na te kunnen gaan of je autistische kind voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Als uitgangspunt kan begonnen worden met een eenvoudige bloedtest zodat het dieet op basis van de waarden uit de test bijgesteld kan worden.

 

Hieronder volgt een lijst met voedingsstoffen waarvan bekend is dat autistische kinderen er vaak een tekort van hebben.: Calcium, Selenium, Magnesium, Zink, Foliumzuur, Taurine, Vitamines C en E, en verschillende aminozuren.

 

Begin met het langzaam opbouwen van deze voedingsupplementen aan het dieet. Voeg niet alle supplementen in 1 keer toe maar begin met een aantal. Noteer wat je toevoegt en wanneer. Hou dit dieet een tijdje aan en let goed op de wijzigingen in het gedrag van je kind. Noteer alle wijzigingen en effecten. Treden er geen wijzigingen op dan kan je de volgende supplementen toevoegingen of aanpassingen aan het dieet doen. Treden er wel verschillen op in het gedrag bespreek deze dan met je arts of voedingsdeskundige.

 

Als je het hebt over de verschillende effecten van de wijzigingen in het dieet van je kind, of dat nu is door middel van het toevoegen van supplementen of door het aanpassen van de voedingsmiddelen in het dieet, het resultaat hiervan zal direct opvallen. Er is bekend dat veel autistische kinderen een positieve verandering in het gedrag laten zien. Met name gaat het dan om een verbetering in de sociale interactie en het controleren van het eigen gedrag.

Wanneer je vaststelt dat je kind juist een verslechtering van het gedrag vertoont kan je terugvallen op je notities en kan je de toevoegingen/aanpassingen verminderen of helemaal terugdraaien. Het hele proces van het aanpassen van het dieet bestaat voor het grote deel uit vallen en weer opstaan, aanpassen en weer opnieuw beginnen net zolang totdat je het maximale resultaat hebt behaald.

Wanneer je wilt beginnen met het aanpassen van het dieet door het toevoegen van supplementen koop haal dan niet meteen grote voorraden in huis maar koop wat je nodig denkt te hebben. Pas wanneer blijkt dat het specifieke supplement werkt kan je een voorraad aanleggen waarbij je dan goedkoper uit bent door wat meer in te slaan.

 

Bedenk dat als je wilt beginnen met het aanpassen van het dieet van je kind je van start gaat met een goed onderbouwd plan dat je samen met je arts of voedingsdeskundige opstelt. Ga niet van start door lukraak supplementen toe te voegen of te verwijderen uit het dieet. De basis voor zo’n plan zijn onder meer de bloed, ontlasting en aminozuurtesten. Van daaruit kan je besluiten met welke supplementen je begint en kan je samen met de arts/voedingsdeskundige ook de dosering vaststellen.

 

Maak geen overhaaste beslissingen. Wanneer je begint met het aanpassen van het dieet moet je er bewust van zijn dat het een langdurig proces is. Iedere aanpassing vergt tijd. Het lichaam moet zich altijd eerst aanpassen aan het nieuwe dieet en de beoogde verandering in het gedrag zal zich ook pas na enige tijd tonen. Neemt niet weg dat de keuze om te starten met het aanpassen van de voedingsupplementen een belangrijke stap is op de weg naar het verbeteren van de kwaliteit van leven voor je kind en dus ook voor jou!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *