Vormen van autisme

Verschillende vormen van autisme:

Er zijn een aantal vormen die worden geschaard onder de gemeenschappelijke noemer autismespectrumstoornis.

  • Klassiek autisme
  • Syndroom van Asperger
  • PDD- NOS   (Pervasive Developmental Disorder)

 

Klassiek autisme

Klassiek autisme wordt ook wel het Syndroom van Kanner genoemd.

Klassiek autisme is een stoornis in het autistische spectrum waarbij op jonge leeftijd vertraging optreedt in de ontwikkeling van het taalgebruik.

Syndroom van Asperger

Ook wel stoornis van Asperger of Aspergersyndroom genoemd.

Het syndroom van Asperger is vernoemd naar de kinderarts Hans Asperger. Het syndroom van Asperger wordt gezien als een stoornis aan het wat mildere kant van het autistische spectrum. Deze vorm wordt gekenmerkt door de gemiddelde tot hoge intelligentie van de mensen die deze diagnose hebben gekregen.  Doordat deze mensen een goede intelligentie hebben kunnen zij zich het over het algemeen van alle vormen van autisme het beste redden in de maatschappij.

PDD- NOS

PDD NOS  wordt als diagnose gesteld bij kinderen en volwassenen die problemen hebben met de sociale en communicatieve aspecten zoals die ook bij klassiek autisme worden gezien. Echter om de diagnose PDD NOS te krijgen voldoet degene niet aan alle criteria die gesteld worden om de diagnose autisme te krijgen.  Een hele duidelijke omschrijving met bijbehorende criteria bestaat er niet dus het schept soms verwarring over wat nu precies wel en niet PDD NOS is. De richtlijnen die er voor PDD NOS wel zijn hebben betrekking op de mate van achterstand op het gebied van sociale interactie, verbale en non verbale communicatie en bepaalde specifieke gedragskenmerken.

Comments are closed.