Wat is autisme?

Wat is nu precies autisme. Autisme wordt gezien als een pervasieve (diepe, doordringende) ontwikkelstoornis.

Er zijn verschillende vormen van autisme die allen worden geschaard onder de term ” autismespectrumstoornis”. Waar het op neerkomt is dat autisme een stoornis is in de informatieverwerking van de hersenen. De informatie die in de hersenen binnenkomt wordt bij een autist op een andere manier verwerkt.

Waar bij iemand die geen autisme heeft de input vanuit de zintuigen verwerkt wordt tot een samenhangend geheel heeft het autistisch brein het moeilijk om de details van deze input samen te brengen.

Doordat deze input niet tot een samenhangend geheel kan worden gecombineerd hebben autisten vaak een probleem met de communicatie met anderen, veel moeite met sociale interactie en geen of weinig fantasie.

De aandoening begint al vroeg, voor het derde levensjaar en heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van 3 vlakken of groepen. Deze 3 vlakken worden ook wel de autistische triade genoemd en vallen binnen het gebied van

1  Sociale interacties

2 Taalontwikkeling

3 Gedragsontwikkeling

Wat is autisme ?

De cijfers:

Wist u dat:

meer dan 1 % van de nederlandse bevolking autisme heeft. In totaal zijn dat  ongeveer 190.000 mensen.

autisme in 90 % van de gevallen een erfelijke aangelegenheid is en in slechts 10% van de gevallen het autisme te wijten is aan bijvoorbeeld problemen tijdens de zwangerschap en bevalling.

15 -20% van de autisten naast autisme ook een verstandelijke beperking heeft

Voordat de term “autismespectrumstoornis” gebruikt werd en alleen gediagnosticeerd werd op de vorm die we nu kennen als  “Klassiek autisme” werd er berekend dat 1 op 2200 mensen autisme had. Nu de term “autismespectrumstoornis” behoorlijk ingeburgerd is blijkt dat ongeveer 1 op de 300 mensen een vorm van autisme hebben.

Comments are closed.